Afrodisyas
Afrodit Tapınağı

Afrodit tapınağı sehrin kuzeyinde bulunur ve şehir merkezini oluşturur. Bugün Tapınaktan kalanlar tapınağı çevreleyen 40 dan fazla sütundan iyon tarzı olan 14 sütun ve tapınağın mahsen kısmıdır. Her nekadar tapınak daha eski dönemlerde inşaa edilmiş olsada günümüzdeki kalıntılar MÖ 1.yy a tarihlenir ve yapının inşaasının Augustus dönemine kadar devam ettiği bilinmektedir.

Tapınağın kutsal odası Hadrian döneminde 2.yy da tamamlanmıştır. Bulunan kalıntılardan yapının sekizgen bir planı olduğu ve her kenarda 13 er sütun önde ve arkada ise 8 sütun olduğu düşünülmektedir. Bazı sütunlarda tapınağa bağışta bulunan kişilerin isimleri yazılıdır.

Burada bulunan Hellenistik döneme ait birkaç ufak mozaikten aynı yerde daha eski bir tapınağın varolduğunu anlayabiliyoruz ancak 5.yy da tapınağın kiliseye çevirilmiş olmasından dolayı bu en eski yapının izleri tamamen silinmiştir. Aynı zamanda kült heykeller bulunan iç odanın duvarları tamamen yerinden kaldırılmış ve yapı iç sütunların dışa konulması ile genişletilmiştir. Ön ve arka tarafa eklenen duvarlar ile de apsis ve nef oluşturulmaya çalışılmıştır. Doğusuna ve batısına apsis ve avlu ilave edilmiştir.

İç odada hiç bir kült heykel bulunmamıştır ancak 1962 de yaoının dışında tüm kült heykelin özelliklerini taşıyan bir heykel bulunmuştur ve şuan müze de sergilenmektedir. Tanrıça uzun bir elbise ile betimlenmiştir. Kollarından biri ileriye uzanır haldedir. Elbisenin üzerindeki kabartmalar çok enteresandır. Bu kült heykelin sayısız kopyasında güneş tanrısı ve ay tanrıçası, ortada Afrodit olmak üzere 3 güzeller,Afrodit ile balık kuyruklu bir keçinin üzerinde oturan 3 eros gibi semboller bulunmaktadır.