Afrodisyas
Afrodisyas Müzesi

Afrodisyas Müzesi 1979 senesinde ziyarete açılmıştır. Sadece Afrodisyas kazı alanında bulunan kalıntıların sergilendiği Müze Afrodisyas kentinin hemen yanındadır. 1997 sonundaki kayıtlara göre müzede sergilenen kayıtlı eser sayısı 12.697 dir.

Müzede MÖ 5000 senesine tarihlenen tarih öncesi objeler ve Bronz Çağına ait Akropol ve Pekmezdağ tepelerinde kazılarında bulunan kalıntılar, bu tepelerde bulunan Lidya seramikleri ve Arkaik, Kalsik ve Helenistik döneme ait Afrodit Tapınağı’nda bulunan eserler sergilenmektedir. Müze de ayrıca dönemin heykeltraşlık okulunda yapılan mezarlar, heykeller ve Afrodit’in kült heykeli görülebilmektedir.

Müzenin bölümlerine bakılacak olursa; İmparatorluk salonu, Zoilos koridoru, Melpomene salonu, Odeon salonu, vakaların sergilendiği galeri, Penthesilea salonu, Afrodit salonu ve avludan oluşmaktadır.

Afrodisyas müzesi Pazartesi hariç hergün kış döneminde 9:00 ile 17:00 yaz döneminde 09:00 ile 19:00 saatleri arasında açıktır.