Afrodisyas
Afrodisyas Genel Bilgi

Afrodisyas çok iyi korunmuş yapıları ve Roma döneminden kalma olağanüstü güzellikteki heykelleri ile hiç şüphesiz Anadolu’daki en etkileyici şehirlerden biridir. Hemen mermer ocağının yanında kurulu olmasından dolayı şehir ünlü heykelcilik okulunun bulunduğu çok öenmli bir merkez haline gelmiş ve başka birkaç şehir gibi Afrodisyas da Aşk Tanrıçası Afrodit’e ithaf edilmiştir. 

MÖ 2.yy da şehir Afrodit ismi ile anılmaya başlanmıştır. Ancak Suda’ya göre Afrodisyas olarak bilinmeden önce 3 farklı isimle anılmakyatdı. Bunlar Lelegonpolis, Megalepolis ve Ninoe’dir. Ninoe ismi Asur-Babil İmparatorluğunun kurucusu ve Semiramis’in kocası olan Ninos’dan esinlenilerek konulmuştu. Hristiyanlık döneminde de şehrin Stauropolis olarak adlandırıldığı söylenir. 

Afrodisyas sadece ünlü heykeltraşların değil aynı zamanda tanınmış filozof ve bilimadamlarının da şehri idi. Hatta Plato’nun öğrencilerinden olan filozof Xenocrates’in Afrodisyas’da yaşadığı bilinmektedir. 

Kazı çalışmaları 1961 senesi itibariyle sistamatik bir şekilde, şuan Tetrapylonun yanında mezarı olan, Kenan Erim tarafından yürütülmekteydi.