Afrodisyas
Afrodisyas Hakkında

Afrodisyas hakkında bulunan yazılı tarih bilgileri yeterli denecek kadar çok değil. Bizans döneminde yaşayan tarihçi Stephans’a göre Afrodisyas’ın eski adı Lelegler ve Pelasgianlar tarafından kurulduğu için Lelegonpolis idi. Şehrin ismi daha sonra sırasıyla Megalopolis ve ardından Ninoe olarak değiştirilmiştir. Afrodisyas ismi ise Yunan mitolojisinde yer alan ve Hellenistik dönemde en önemli esin kaynaklarından biri olan Tanrıça Afrodit’ten esinlenilierek konulmuştur. Fakat Aşk tanrçası Afrodit’ten ziyade Afrodisyas yeryüzünün ve bolluğun tanrıçası olan Kibele ya da diğer adı ile Efes’in Artemisi ne benzerlik göstermekteydi. 

Efes ve diğer Doğu Roma şehirlerinde olduğu gibi Afrodisyas’ta da da mitolojik kaynaklar çok yaygıdı. Sebasteion’un güney revağında bulunan kalıntılar Roma İmparatorlarının Mitolojik Yunan kahramanlara karşı mücadele ettiğini göstermektedir. 

Afrodisyas en çok ziyaret edilen arkeolojik yer değil belki ama dürüst olmak gerekirse en çok ziyaret edilmesi gereken eşsiz kalıntılara sahip bir antik şehirdir. Bu nedenle herkesin gezi listesinde Afrodisyas, popüler ziyaret merkezi olan Efes ile birlikte 150km daha araçla gidilerek ziyaret edilmesi gereken bir yer olmalıdır.