Afrodisyas
Afrodisyaslı Zoilos

Zoilos Antik şehir Afrodisyas ve civarında bulunan çeşitli yazıtlardan dolayı bugün çok iyi bilinen biridir. Zoilos kente çok sayıda güzel hediyeler vermiş ve kendisinden bir çok yazıtta bahsedilmiştir. Ilk başta köle olan Zoilos azad edildikten sonra yerli bir kahraman olmuştur. MÖ 28 de ölünce kentte  halk tarafından anısına müyük bir anıt dikilmiştir. 

Zoilos MÖ 1.yy da Afrodisyas’da doğdu ardından kaçırılarak Sezar’a köle olarak satıldı. Dolayısıyla hayatının büyük bölümünü memleketi Afrodisyas’tan uzak olarak geçirdi. İki çok önemli Romalı Lidere kölelik yapmıştır. Sezar ölünce kendisini azad edecek olan Octavian’ın kölesi olmuştur.

Zoilos azad olup Afrodisyas’a MÖ 40 da dönünce çok zengin  bir adam olur. Ayrıca Zoilos Afrodisyas’ta kentsel bir çok yapının planlanmasında ve bir çok erken yapı projelerinde sorumlu kişi olmuştur. Kentin tiyatrosunu özenle hazırlanmış bir sahne binası ile süslemiştir, dolayısı ile ismi tiyatro girişinin üstünde ithaflar kısmında açıklanmıştır.  Ayrıca Zoilos, günümüzde kazıları tamamlanmış olan Agora (market) ödeneklerinin de büyük bir çoğunluğunu bağışları ile karşılayan kişi idi. Şehir için Afrodit Tapınağı’nı inşaa ettirdi. Zoilos gerçekten memleketi için fazlasıyla cömert bir bağışçıydı ve ardında kazı çalışmaları sonucunda bulunan çok büyük bir miras bırakmıştı.