Afrodisyas
Heykeltraşlık Okulu

Şehir heykeltraşlık okulu ile tanınıyordu. Çok önemli bir atölye olan bu okul MÖ 1.yy ile MS 6.yy arasında aktifti.  Anadolu’daki çoğu okulun aynı dönemde ortadan kalkmış olmasına rağmen buradaki heykeltraşlık okulunda heykel yapına geç arkaik döneme kadar devam edebilmiştir. Burada yapılan bazı başyapıtlarda özellikle lahit yapımında ve kabartmalarda uzman olan yaratıcı sanatçıların da imzası bulunmaktadır.

Birçok lahit sonsuz karanlığı ve ölümün yaratacağı boşluğu inkar etme arzusunu sembolize eden birçok canlı kabartmayla süslenmiştir. Bu heykeltraşlar mermer üzerineyaratıcı ustalıklarını empoze ederler. Burada bulunan bir çok heykelin gözleri hayat ve ifadelerle doludur ve heykellerin vücutları sanki hareket edecekmiş ve bu kabiliyete sahipmiş gibi izlenim vermektedir. Kamuya ait olan yapıların çoğu heykelcilik okulunun öğrencileri tarafından okulun taş işçiliğini simgeleyen güzel insan figürleri ile dekore edilmiştir. 

Sayısız eserlerin oluşturulduğu dönem Anadolu’nun dönemindedir. Anadolu heykelciliğinin eski gelenekleri heykelde ifade güzelliği ve canlı incelik aşamalarına kadar ulaşmıştır. Sanat eserlerinde güzellik ve aşk net görülebilmektedir. Günümüzde bu güzel eserlerin bazı örneklerini Afrodisyas Müzesinde görmek mümkündür.